W 2013 r. ABC Data odnotowało 4.822 mln zł przychodów (wzrost o prawie 31% r/r) i 79,57 mln zł zysku EBITDA (wzrost o ponad 35% r/r).

"Opracowując niniejszą prognozę zarząd ABC Data przyjął następujące założenia:

- Prognoza została opracowana w oparciu o operacyjne budżety Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniające przewidywaną sprzedaż, strukturę kosztów oraz przychodów w oparciu o dane historyczne, doświadczenie rynkowe oraz przewidywaną kondycję rynków, na których działa Grupa Kapitałowa ABC Data.

- Zakładany wzrost zostanie osiągnięty głównie dzięki kontynuacji wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych, w szczególności poprzez bezpośrednią obecność Grupy Kapitałowej spółki na tych rynkach.

- Spółka planuje również wzrost sprzedaży w Polsce, który zdaniem zarządu będzie wyższy niż wzrost wielkości rynku prognozowany według dostępnych zarządowi w chwili opracowywania budżetów i prognozy badań rynkowych.

- Przedstawiona prognoza nie uwzględnia ewentualnych zjawisk jednorazowych, działań akwizycyjnych ani innych o charakterze jednorazowym, których zajście w przyszłości nie jest dostatecznie przewidywalne w momencie jej sporządzenia. Prognoza zawiera jednak pozytywny efekt wejścia do Grupy Kapitałowej ABC Data spółki iSource.

- Prognozę opracowano przy założeniu stalych kursów podstawowych walut, w których prowadzone są operacje spółek z Grupy Kapitałowej ABC Data" - czytamy w komunikacie.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. W czerwcu 2011 roku ABC Data rozpoczęła sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych pod własną marką Colorovo. W 2013 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 4,82 mld zł.