Strata operacyjna wyniosła 10 mln euro wobec 67 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 173 mln euro w I kw. 2014 r. wobec 211 mln euro rok wcześniej.

EBITDA w okresie I kw. 2014 r. wyniosła 10 mln euro wobec 25 mln euro straty na tym poziomie rok wcześniej.

Zadłużenie netto na koniec kwartału wyniosło 651 mln euro (przy pozycji gotówkowej w wysokości 159 mln euro) wobec 643 mln euro rok wcześniej.

Średnia zrealizowana cena dla węgla koksującego wynosi 91 euro za tonę (spadek o 12%). Średnia zrealizowana cena dla węgla energetycznego wynosi 60 euro za tonę (spadek o 6%). Gotówkowe jednostkowe koszty wydobycia na poziomie 66 euro za tonę, spadek o 23% (18% przy stałym kursie walutowym) przy 4% wzroście produkcji.

Produkcja węgla wyniosła 2,2 mln ton (wzrost o 4%), a sprzedaż węgla 1,9 mln ton (spadek o 12%). Podział sprzedaży węgla: 65% węgiel koksujący i 35% węgiel energetyczny. Zapasy węgla wyniosły 694 tys. ton (spadek o 45% r/r).

New World Resources jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Obecnie wydobywa węgiel w Czechach oraz realizuje trzy projekty rozwojowe, które stanowią część strategii rozwoju w regionie.