Całkowita wysokość dywidendy wyniesie 5 095 tys. euro i będzie wypłacona w trzech transzach w lipcu i październiku 2014 roku oraz lutym 2015 roku, poinformowała spółka.

"Proponowana wysokość dywidendy wynika z polepszających się wyników działalności spółki na wolno odbudowującym się europejskim rynku motoryzacyjnym, a także chęci sprostania oczekiwaniom akcjonariuszy po kilku latach gromadzenia środków na rozwój. Występują jednak operacyjne oraz prawne ograniczenia, które nie mogą być pominięte przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie" – podało ACE w komunikacie.

Rada dyrektorów zarekomenduje także akcjonariuszom podniesienia całkowitej wartości obecnie realizowanego programu skupu akcji własnych, realizowanego na mocy uchwały walnego zgromadzenia z 18 czerwca 2013 r., o 2 500 tys. euro do całkowitej kwoty w wysokości 7 500 tys. euro, która może być spożytkowana do czasu walnego zgromadzenia, które odbędzie się w czerwcu 2016 roku.

"Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, program ten ma pozytywny wpływ na płynność akcji ACE, a także pozwala niektórym akcjonariuszom na sprzedaż części posiadanych akcji ACE. Spółka będzie kontynuowała program skupując swoje akcje codziennie na rynku regulowanym" – podano także.

W czerwcu 2013 r. akcjonariusze ACE zdecydowali o wypłacie 0,07 euro dywidendy na akcję. Wydali także zgodę na przeznaczenie do 5 mln euro na buy-back.

W 2013 r. spółka miała 1,94 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,37 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa ACE jest w Europie wiodącym dostawcą podzespołów motoryzacyjnych do układów hamulcowych i specjalizuje się w elementach systemów bezpieczeństwa. ACE zadebiutowało na warszawskiej giełdzie w 2007 r.