"Walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 8.045.372,64 euro na poczet dywidendy. Walne zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 10.152.340 euro, tj. 1,10 euro w przeliczeniu na jedną akcję. Pozostała część dywidendy w kwocie 2.106.967,99 euro zostanie wypłacona z zysku pozostałego z poprzednich lat" - czytamy w projektach na walne.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 17 października 2014, a dniem wypłaty dywidendy 29 października 2014.

W ubiegłym roku akcjonariusze Pegas Nonwovens podjęli decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 9,69 mln euro, czyli 1,05 euro za jedną akcję

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu.