„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. ustala datę 14 lipca 2014 r. jako dzień dywidendy oraz datę 29 lipca 2014 r. jako termin wypłaty dywidendy" – czytamy w projekcie uchwały.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Jest liderem na rynku systemów gwarantowanego zasilania.