"Zwyczajne walne zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2013 w kwocie 72.868.214,70 PLN w taki sposób, że całość zysku netto za 2013 rok przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału rezerwowego, który może być wykorzystany na finansowanie ważnych dla spółki inwestycji strategicznych (takich jak m.in.: budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław oraz budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica) lub na ewentualną wypłatę dywidendy w przyszłości" - czytamy w projektach.

W ubiegłym roku akcjonariusze Kogeneracji zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2012 r. na kapitał rezerwowy spółki.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 363 MWe i cieplnej 1083,2 MWt.