Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć dalsze 237,63 mln zł na kapitał zapasowy i 43,19 mln zł na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku połączenia spółki z PGE Energia Jądrowa, podano w komunikacie.

"ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2014 r." - czytamy dalej.

Na dzień sporządzenia raportu, dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji, podało także PGE.

W styczniu br. dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Magdalena Bartoś mówiła, że PGE chce utrzymać stabilną politykę dywidendową, czyli wypłacać co rok 40-50% skonsolidowanego zysku netto.

W czerwcu ub. r. akcjonariusze PGE zdecydowali, by jednostkowy zysk netto za 2012 r. w wysokości 784,00 mln zł oraz część kapitału zapasowego w kwocie 824,00 mln zł przeznaczyć na dywidendę w wysokości 1.607,99 mln zł, tj. 86 groszy na akcję.

PGE odnotowała 4.118,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3.616,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Obecnie Skarb Państwa posiada 61,89 proc. akcji PGE.