"Wynik oferty jest poniżej naszych oczekiwań, ale nie jest zaskoczeniem. Warunki rynkowe są takie, a nie inne, to było kolejne podejście w krótkim okresie, a presja czasu spowodowana ważnością oferty na tyle istotna, że trzeba było podjąć decyzję ze świadomością jej konsekwencji. Z punktu widzenia dotychczasowego akcjonariatu cel został osiągnięty. Przenosimy się na GPW, będziemy mieli lepszą płynność. Z perspektywy zarządu - tylko w części" - powiedział członek zarządu Marek Montoya, cytowany w komunikacie.

Montoya dodał, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami pozyskane środki spółka wydatkuje wedle priorytetów i celów emisyjnych. Pozyskana kwota odpowiada pierwszemu z nich, związanemu z dalszą akwizycją klientów detalicznych. Drugi cel emisyjny - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej - będzie finansowany ze środków własnych oraz długu i zapewne zostanie inaczej rozłożona w czasie, wyjaśnił.

W trakcie oferty publicznej złożono 221 zapisów na 2.216.102 akcje serii E po 2,15 zł. W efekcie spółka pozyskała 4.765 tys. zł. Udział nowych inwestorów w akcjonariacie spółki wyniesie ok. 7 proc.. Przydział akcji nastąpił 5 czerwca, podano również.

"Co do prognoz, te na ten rok nie są zagrożone. Przyszłoroczne być może będą wymagać korekty, jednak jest zbyt wcześnie, aby o tym decydować z uwagi na bardzo dobrą dynamikę i wyniki, jakie notujemy" - podkreślił Montoya.

>>>> Tele-Polska Holding podtrzymuje prognozy finansowe, rozważy akwizycje

Według prognoz, skonsolidowane przychody mają wynieść 250,1 mln zł w 2014 i 364,5 mln zł w 2015 roku. EBITDA na poziomie grupy ma wynosić odpowiednio 23,1 mln zł i 29,7 mln zł. Na poziomie zysku netto grupy, spółka prognozuje odpowiednio 9,5 mln zł w 2014 roku i 14,3 mln zł w 2015 roku. Blisko połowa prognozowanego zysku za 2014 rok została zrealizowana już w I kwartale 2014 roku.

Podtrzymanie prognoz Montoya zapowiedział pod koniec maja w rozmowie z agencją ISBnews.

W skład Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding wchodzi siedem firm (Tele-Polska Holding S.A., e-Telko Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o.. DiD Sp. z o.o., TelePolska Sp. z o.o., Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o., Mail-box Sp. z o.o.), świadczących pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym, biznesowym, instytucjom publicznym oraz operatorom telekomunikacyjnym.