Ministrowie ds. środowiska krajów UE dali zielone światło dla propozycji Komisji Europejskiej w tej sprawie, którą Bruksela przedstawiła w 2010 roku.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwo członkowskie może czasowo ograniczyć lub zakazać upraw GMO na swoim terytorium pod warunkiem, że uzasadni to względami bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska. Nowe przepisy dadzą unijnym krajom większą swobodę w tym zakresie. "Gdy ta propozycja wejdzie w życie, każdy kraj członkowski będzie mógł zablokować uprawę GMO na swoim terytorium, powołując się na przyczyny inne, niż zdrowotne lub środowiskowe, które są dokładnie określone w przepisach" - powiedział unijny komisarz ds. zdrowia Tonio Borg.

Zakaz upraw GMO będzie więc mógł zostać wprowadzony także z powodów społeczno-ekonomicznych, wykorzystania gleby, czy ze względu na cele polityki rolnej. Komisja Europejska liczy na to, że przepisy zostaną wkrótce formalnie przyjęte przez państwa członkowskie, a także przez nowy Parlament Europejski tak, by móc zacząć obowiązywać od 2015 roku.

>>> Koncerny produkujące GMO wycofują się z Europy