"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, aby zysk netto, który spółka uzyskała ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w kwocie 8.451.525,92 złotych przeznaczyć w pełnej wysokości na pokrycie start z lat ubiegłych wynoszących 15.940.482,85 złotych" - czytamy w komunikacie.

W Investments jest regionalnym holdingiem finansowym. W skład Grupy wchodzi m.in. Dom Maklerski WISA, W Financials, Euroknowlegde Group Limited. Spółka jest też współzałożycielem i współzarządzającym funduszem WI EEC Ventures. To pierwszy polski fundusz specjalizujący się wyłącznie w sektorze EEC (Energy Environment Cleantech) a wspierany również przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK).