Ceny benzyny 95 i oleju napędowego są niższe niż przed rokiem, i nawet jeśli zaczną rosnąć to nie powinny, w krótkim okresie przekroczyć poziomu z 2013 roku. W ubiegłym roku ceny benzyny i oleju napędowego w miesiącach wakacyjnych kształtowały się na średnim poziomie powyżej 5,55 zł/l, wynika z tygodniowego komentarza analityków Biura Maklerskiego Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Póki co zmiany notujemy na rynku hurtowym, ale przy ich kontynuacji w kolejnych dniach nie ustrzeżemy się prawdopodobnie także korekt cen na stacjach.

Podkreślenia wymaga fakt, że ceny benzyny 95 i oleju napędowego są niższe niż przed rokiem, i nawet jeśli zaczną rosnąć to nie powinny, w krótkim okresie przekroczyć poziomu z roku ubiegłego. Dla przypomnienia w ubiegłym roku ceny benzyny i oleju napędowego w miesiącach wakacyjnych kształtowały się na średnim poziomie powyżej 5,55 zł/l.

Aktualne średnie ceny paliw kształtują się na następującym poziomie: benzyna bezołowiowa 95 - 5,33 zł/l, benzyna bezołowiowa 98 - 5,57 zł/l, olej napędowy - 5,25 zł/l, autogaz - 2,43 zł/l. W skali tygodnia oznaczało to spadki średniego poziomu cen odpowiednio: dla benzyny o 1 gr/l, a dla oleju napędowego o 3 gr/l i autogazu o 2 gr/l.

Reklama

O ile jest niemal pewne, że wzrosty cen na rynku hurtowym wywołane bezpośrednio wzrostem cen ropy naftowej powinny się przełożyć na ceny detaliczne, to pod znakiem zapytania pozostaje termin ich wprowadzenia. Z uwagi na specyfikę przyszłego tygodnia decyzje o zmianach cen paliw na stacjach mogą zostać odłożone na kolejny tydzień. Największe ryzyko wzrostu istnieje dla cen benzyn, na sprzedaży których właściciele stacji realizują najniższą marże.

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 13-06-2014 w Orlenie: 
paliwo cena zmiana w porównaniu do cen z 6-06-2014
Eurosuper 95 4297 PLN/1000 l (wzrost o 52 PLN/1000l)
Superplus 98 4425 PLN/1000 l (wzrost o 51 PLN/1000l)
olej napędowy 4089 PLN/1000 l (wzrost o 27 PLN/1000l)
olej napędowy grzewczy 2873 PLN/1000 l (wzrost o 29 PLN/1000l)
Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 13-06-2014 w Lotosie: 
Eurosuper 95 4298 PLN/1000 l (wzrost o 56 PLN/1000l)
Superplus 98 4426 PLN/1000 l (wzrost o 55 PLN/1000l)
olej napędowy 4097 PLN/1000 l (wzrost o 35 PLN/1000l)
olej napędowy do celów opałowych 2887 PLN/1000 l (wzrost o 44 PLN/1000l)Wzrost cen ropy do najwyższego od 9 miesięcy poziom jest odpowiedzią na sytuację w Iraku. Wraz z napływem nowych informacji na rynek niemal każda godzina czwartkowego i piątkowego handlu przynosiła wyższy poziom cen ropy i paliw gotowych.

Irak produkuje obecnie około 3,5 mln bbl ropy dziennie. Rynek obawia się, że może dojść do zakłóceń w dostawach ropy i rozprzestrzenienia się niepokojów na cały Bliski Wschód.

W tym kontekście tylko teoretycznie istotnym wydarzeniem tego tygodnia mogło być spotkanie OPEC, który postanowił utrzymać limity wydobycia na niezmienionym poziomie. Nie było to zaskoczeniem dla rynku. Decyzja inna od ogłoszonej byłaby możliwa wówczas, jeśli faktycznie udałoby się zwiększyć dostawy ropy z Iranu i Libii. Minister Iranu ds. ropy naftowej poinformował, że jego kraj jest w stanie od razu zwiększyć eksport ropy naftowej o 0,5 mln bbl/d, jeśli zniesione zostałyby sankcje. Tak czy inaczej kwestia wzrostu dostaw ropy z Iranu czy pogrążonej w chaosie Libii jest raczej długoterminowa i być może mało realna jeszcze w tym roku.

Tymczasem Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) zgodnie ze zrewidowanymi prognozami spodziewa się w najbliższych dwóch latach wzrostu konsumpcji ropy na świecie w średniorocznym tempie 1,3 mln bbl/d. Natomiast produkcja ropy w krajach poza OPEC ma wzrosnąć 1,5 mln bbl/d w tym i 1,2 mln bbl/d w przyszłym roku. USA nadal pozostaną głównym źródłem wzrostu produkcji ropy w krajach poza OPEC. EIA prognozuje wzrost produkcji ropy w tym kraju z obecnego poziomu 8,4 mln bbl/d do 9,3 mln bbl/d średniorocznie w roku 2015.Rosnąca produkcja z krajów poza OPEC spowoduje w najbliższych dwóch latach dalszy spadek wydobycia w OPEC o 0,2 mln bbl/d i wzrost wolnych mocy przerobowych kartelu z 2,2 mln bbl/d do blisko 3,5 mln bbl/d w 2015 roku ( przy założeniu braku wzrostu produkcji w Iranie).