Zysk operacyjny wyniósł 21,15 mln zł wobec 8,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1715,56 mln zł w roku obrotowym 2013/2014 wobec 1244,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w w roku obrotowym 2013/2014 wyniósł 12,20 mln zł wobec 4,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.