20 marca wszedł w życie dekret prezydenta Rosji Władimira Putina, wpisujący większą część Krymu i Sewastopola na listę terytoriów przygranicznych Federacji Rosyjskiej, na których osoby niebędący obywatelami Rosji nie mogą posiadać ziemi.

"Unia Europejska nie uznaje nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Rosję, gdyż jest to jawne naruszenie prawa międzynarodowego. Dlatego Unia Europejska nie uznaje też tego dekretu i uważa jego wejście w życie za kolejną próbę przymusowej integracji nielegalnie zaanektowanego półwyspu z Rosją. Krym jest częścią Ukrainy. Dekret jest również naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego, gdyż jest kolejnym krokiem w kierunku narzucenia (mieszkańcom półwyspu) obywatelstwa rosyjskiego. Doprowadził on do arbitralnego pozbawienia własności" - oświadczyła rzeczniczka Josepa Borrella.

"Unia Europejska wzywa Rosję do zaprzestania wszelkich naruszeń prawa międzynarodowego na Półwyspie Krymskim. UE niezachwianie wspiera niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej i z zadowoleniem przyjmuje dyplomatyczne wysiłki Ukrainy idące w tym kierunku. Unia Europejska będzie nadal realizować swoją politykę nieuznawania nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego, w tym za pomocą środków ograniczających" - dodała Massrali.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)