"Zarząd Polimex-Mostostal (...) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że w związku z dokonaną spłatą zadłużenia przez spółkę, firma Fracht FWO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie – Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych oświadczenie o cofnięciu wniosku z 3 lipca 2014 r. o ogłoszenie upadłości spółki, jednocześnie wnioskując w związku z tym o umorzenie przez Sąd postępowania w tej sprawie" - głosi komunikat.

W ubiegłym tygodniu Polimex poinformował, że wierzyciele Polimeksu-Mostostalu: spółka Fracht FWO Polska i Zbigniew Józef Józwiak prowadzący działalność gospodarczą, złożyli wnioski o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.

>>> Czytaj też: Polimex-Mostostal: Dwóch wierzycieli złożyło wnioski o upadłość spółki