Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec maja bieżącego roku wyniósł 25,36 mld zł. Według przedstawionego w końcu marca harmonogramu realizacji budżetu na cały rok, deficyt po sześciu miesiącach miał sięgnąć 33,72 mld zł, tj. 71,0 proc. planu.

Resort podał w "Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-czerwiec 2014 roku", że po sześciu miesiącach tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 49,1 proc., pozyskując 136,32 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 49,7 proc. (tj. 161,62 mld zł).

W końcu stycznia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę budżetową na 2014 rok, w której określono deficyt na poziomie 47,5 mld zł i uwzględniono zmiany w ustawie o otwartych funduszach emerytalnych.

>>> Polecamy: Europa wydała 10,3 bln euro na walkę z kryzysem zadłużenia