"Zarząd Polimex-Mostostal (...) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki przez wierzyciela - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Plast-Bud Zdzisław Sówka z siedzibą w Olsztynie" - głosi komunikat.

W tym tygodniu Polimex poinformował o wycofaniu wniosków o upadłość przez innych dwóch wierzycieli spółki: Fracht FWO Polska i Zbigniewa Jóźwiaka prowadzącego działalność gospodarczą.

Polimex-Mostostal zawarł w tym tygodniu z wierzycielami finansowymi, tj. PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BZ WBK i Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 120 mln zł aneks wdrażający warunki wstępnego porozumienia w sprawie warunków III etapu restrukturyzacji finansowej. Na mocy aneksu Polimex wyemituje m. in. obligacje o wartości 140 mln dla Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), a środki zostaną przeznaczone na stworzenie 2 spółek zależnych.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.

>>> Czytaj też: Wierzyciel Polimeksu cofnął wniosek o upadłość