Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wzrosły o 12 proc. r/r do 18,9 mln zł w lipcu, poinformowała spółka. W okresie styczeń-lipiec przychody ogółem wyniosły 134,4 mln zł, co oznacza wzrost o 20 proc. w ujęciu rocznym.

Przychody Gino Rossi SA wyniosły 11,6 mln zł w lipcu, co oznacza wzrost o 10 proc. r/r. Sprzedaż detaliczna sięgnęła 8,8 mln zł (wzrost o 13 proc. r/r ), a sprzedaż hurtowa 2,8 mln zł (bez zmian r/r).

Przychody zrealizowane przez spółkę Simple SA zwiększyły się o 17 proc. w skali roku do 7,3 mln zł w lipcu.

W okresie styczeń-lipiec przychody Gino Rossi SA wyniosły 84,7 mln zł i zwiększyły się o 27% w skali roku. Sprzedaż detaliczna wyniosła 64,1 mln zł (wzrost o 33 proc. r/r), a sprzedaż hurtowa 20,5 mln zł (wzrost o 10 proc. r/r).

Przychody Simple od stycznia do lipca wyniosły 49,7 mln zł i były wyższe o 10 proc. w skali roku.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.