Zysk operacyjny wyniósł 5,34 mln zł wobec 3,95 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 293,17 mln zł w I-II kw. 2014 r. wobec 222,27 mln zł rok wcześniej.

Spółka informatyczna Qumak, notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r., koncentruje się na usługach w czterech strategicznych obszarach: aplikacjach biznesowych, integracji systemowej, technologiach inteligentnego budynku oraz usługach wsparcia i serwisu technologicznego. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 540 mln zł w 2013 r.