Blisko połowa Polaków uważa, że młodzi ludzie mają obecnie mniejsze szanse na odniesienie sukcesu niż ich rówieśnicy dwadzieścia lat temu. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

Perspektywy młodych ludzi nieco inaczej postrzegają młodsi i starsi respondenci. Osoby poniżej 45 roku życia częściej niż starsi badani wyrażają pogląd, że młodzież obecnie ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu niż ich rówieśnicy dwadzieścia lat temu. Opinie na ten temat zależą także od oceny własnych warunków materialnych. Im lepsza sytuacja gospodarstwa domowego, tym korzystniej badani oceniają szanse współczesnej młodzieży.

Co czwarty respondent przekonany o większych szansach dzisiejszych młodych (26 proc.) przypisuje je dostępowi do nowoczesnych technologii i informacji, utożsamianych przede wszystkim z rozwojem internetu. Niemal równie często (23 proc.) ankietowani wskazywali na swobodę podróżowania. Stosunkowo często większe szanse młodzieży uzasadniano korzystną koniunkturą gospodarczą (16 proc.), możliwością podejmowania pracy za granicą (14 proc.), wyższym standardem życia, większą zamożnością społeczeństwa - co wielu młodym zapewnia łatwiejszy start w dorosłość (11 proc.) - oraz, generalnie, większymi możliwościami, bez dookreślania, z czym one się wiążą (8 proc.).

„Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 19-25 sierpnia 2014 roku na liczącej 980 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

>>> Czytaj też: Jak inwestują najbogatsi ludzie świata?