"Zatrudniając Jarka Jamkę na stanowisku wiceprezesa i CIO (Chief Investment Officer) w Ipopema Asset Management i TFI mamy nadzieję, że jego blisko dwudziestoletnie doświadczenie na polskim rynku zarządzania aktywami będzie niezwykle pomocne przy kierowaniu naszym zespołem zarządzających. Model zarządzania zespołowego, który przyjęliśmy na początku 2014 roku będzie kontynuowany i jestem przekonany, że pod kierownictwem Jarka przyniesie on wymierne korzyści naszym klientom w portfelach i funduszach, którymi zarządzamy" - powiedział Wikaliński, cytowany w komunikacie.

Jamka będzie pełnił nadzór nad funkcjonowaniem Departamentu Zarządzania Aktywami, funkcjonującego w ramach spółki.

Jarosław Jamka posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz licencje: doradcy inwestycyjnego (nr 56) i maklera papierów wartościowych (nr 774). W latach 1999-2006 pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego i członka zarządu ING PTE. Od roku 2006 do 2010, w ramach struktur ING zajmował stanowisko CFO biznesu ubezpieczeniowo-emerytalnego, będąc między innymi członkiem zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz członkiem rady nadzorczej ING PTE. W latach 2010-2013 współtworzył firmę Money Makers, gdzie zajmował stanowiska wiceprezesa, dyrektora finansowego i zarządzającego strategiami inwestycyjnymi.

Grupa finansowa Ipopema Securities jest notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 106,7 mln zł w 2013 r.