Jednocześnie Grupa Duon podkreśla, że transakcje na rynku hurtowym gazu mogą w przyszłości nie przynosić już tak wysokich zysków.

"Zarząd spółki Grupa Duon S.A. zakłada osiągnięcie w 2014 roku przez Grupę kapitałową Duon następujących skonsolidowanych wyników:

• przychodów ze sprzedaży w wysokości 608,7 mln zł,

• wyniku na działalności operacyjnej (EBIT) w kwocie 30,0 mln zł,

• zysku EBITDA w wysokości 36,4 mln zł,

• zysku netto w kwocie 22,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu br. Grupa Duon podniosła prognozę skonsolidowanego zysku netto na ten rok do 17,5 mln zł z oczekiwanych wcześniej 12,9 mln zł, zaś prognozę przychodów - odpowiednio do 509,0 mln zł z 474,0 mln zł. Prognoza zysku EBIT wzrosła wówczas do 24,0 mln zł z 18,4 mln zł, a zysku EBITDA - do 30,3 mln zł z 24,7 mln zł.

"Powodem podwyższenia prognozy finansowej na 2014 rok jest osiągnięcie do końca 3 kwartału br. wyższych niż wcześniej zakładano przychodów ze sprzedaży i zysków z działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży gazu ziemnego do klientów TPA oraz w transakcjach na rynku hurtowym gazu. W związku z początkową fazą rozwoju rynku hurtowego gazu w Polsce, transakcje na tym rynku oraz osiągane w ich wyniku zyski mogą mieć charakter niepowtarzalny i w przyszłości mogą nie wystąpić" - czytamy dalej w komunikacie.

Grupa kapitałowa Duon zajmuje się sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.