Zysk operacyjny wyniósł 78 tys. zł wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,27 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 21,66 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 5,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,97 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 74,66 mln zł w porównaniu z 71,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2014 r. wyniosła 2,28 mln zł wobec 8,47 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.