Cognor odnotował 5,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,99 mln zł wobec 6,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 366,97 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 343,04 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 5,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 39,76 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1.086,24 mln zł w porównaniu z 965,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2014 r. wyniosła 22,36 mln zł wobec 2,73 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych.