"Grupa Midas analizuje dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku usług telekomunikacyjnych, w szczególności znaczący wzrost popularności transferu danych w ramach szerokopasmowego mobilnego dostępu do internetu. Zarząd spółki uznał, iż w celu budowy długoterminowej wartości spółki i zachowania konkurencyjnej pozycji na rynku usług hurtowego dostępu do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych, głównie poprzez zapewnienie klientom grupy Midas komplementarnego pokrycia kraju usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu, potrzebna jest aktualizacja strategii grupy Midas poprzez uwzględnienie w niej konieczności zaangażowania się grupy Midas w „Projekt 800" („Projekt 800" rozumiany jako inwestycja w infrastrukturę związaną z szerokopasmowym mobilnym dostępem do internetu z wykorzystaniem częstotliwości 800 MHz i pozyskanie prawa do częstotliwości 800 MHz)" - czytamy w raporcie.

W związku z powyższym, zarząd postanowił przystąpić do szczegółowych prac nad przygotowaniem aktualizacji strategii grupy Midas, w szczególności w zakresie modelu realizacji takiej strategii oraz źródeł i form jej sfinansowania.

"Zdaniem Midas, uwzględnienie realizacji 'Projektu 800' w aktualizacji strategii grupy Midas może wpłynąć na liczbę i lokalizację stacji bazowych wchodzących w skład sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej obecnie przez grupę Midas (prawdopodobne będzie zwiększenie obecnej liczby i lokalizacji stacji bazowych). Taka decyzja może mieć istotny wpływ na poziom generowanych wyników oraz przepływów finansowych spółki, szczególnie w średnim terminie, poprzez zwiększenie kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych spółki w związku z budową sieci LTE 800 oraz pozyskaniem prawa do częstotliwości 800MHz" - czytamy dalej.

Wcześniej członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu Tomasz Szeląg informował, że Cyfrowy Polsat i Polkomtel są w procesie analiz aukcji LTE i w ciągu dwóch tygodni grupa powinna podjąć decyzję o kształcie swojego zaangażowania w tym procesie.

Midas, należący do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka, chce do końca roku zwiększyć liczbę stacji bazowych do 2,0 tys. z 1,3 tys. obecnie. Cały program inwestycyjny - zakładający zwiększenie liczby stacji do 4,8 tys. w połowie 2016 r. - ma kosztować ponad 1,0 mld zł. W skład Grupy Midas wchodzą m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.