Fundusz private equity Abris Capital będzie dochodził swoich praw w Instytucie Arbitrażowym przy Izbie Handlowej w Sztokholmie.

Fundusz oszacował swoje straty związane z wywłaszczeniem z inwestycji w FM Bank PBP na 2 mld zł i odszkodowania co najmniej tej wysokości domaga się od państwa polskiego, wynika z informacji "Pulsu Biznesu". Resort finansów uznał roszczenia Abrisu za bezzasadne.

"Oszacowaliśmy straty poniesione wskutek wywłaszczenia nas z inwestycji w FM Bank PBP oraz utracone korzyści. Ostateczna wartość roszczenia będzie zależeć jednak od kwoty, jaką uzyskamy ze sprzedaży akcji banku" - powiedział "PB" partner w Abris Capital Paweł Boksa.

>>> Czytaj też: Fundusz Abris przejmuje AAA Auto. Król komisów wraca do Polski?

W maju Abris Capital Partners, większościowy akcjonariusz FM Banku PBP, złożył oficjalną notyfikację do ministra skarbu i ministra spraw zagranicznych w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nakładającą na fundusz zakaz wykonywania prawa głosów z akcji banku oraz nakaz ich sprzedaży do końca tego roku. Fundusz domaga się naprawienia przez państwo polskie szkody, jaką poniósł wskutek tej decyzji.

Kilka dni temu KNF nakazała zbycie wszystkich akcji FM Banku PBP SA posiadanych przez PL Holdings s.a.r.l. w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w związku z niewypełnianiem przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF, co w ocenie Komisji ma negatywny wpływ na ostrożną i stabilną działalność banku.

Komisja 24 lipca 2014 r. utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 8 kwietnia 2014 r. w części dotyczącej zakazu wykonywania prawa głosu z akcji FM Bank PBP SA przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris–EMP Capital Partners Limited oraz uchyliła decyzję KNF z dnia 8 kwietnia 2014 r. w części dotyczącej nakazu zbycia wszystkich akcji FM Bank PBP SA posiadanych przez PL Holdings S.a.r.l. w terminie do 31 grudnia 2014 r. i umorzyła postępowanie w tej części.

Uchylenie nakazu zbycia akcji banku było związane wyłącznie z kwestiami formalnoprawnymi i nie zmieniało faktu niedochowania przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris–EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF.

Abris Capital Partners jest czołową, niezależną firmą zarządzającą funduszami private equity. Skupia się na możliwościach, jakie dają przedsiębiorstwa średniej wielkości w głównych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Horyzont inwestycji funduszu jest długoterminowy i wynosi średnio 3-5 lat. Do największych polskich inwestycji Abrisu należą m.in. Prime Car Management (Masterlease), FM Bank PBP czy Alumetal.

Czytaj więcej w "Pulsie Biznesu"