Pekao, Handlowy, ING BSK, BZ WBK i PKO BP

Fitch Ratings podtrzymał ratingi banków: Pekao, Handlowego, ING BSK, BZ WBK, PKO BP oraz Pekao Banku Hipotecznego, podała agencja. >>>>

Mieszko

Zarząd giełdy zawiesił notowania akcji Mieszka począwszy od 26 listopada w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki, podała giełda. >>>>

Banco Santander

Warszawska giełda podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12,58 mld akcji Banco Santander o wartości nominalnej 0,5 euro każda, podała GPW. >>>>

Qumak

Qumak podpisał z Polkomtelem (operatorem sieci telefonii komórkowej Plus) umowę na dostawę sprzętu komputerowego o wartości 12,15 mln zł, podała spółka.>>>>

Abris Capital

Fundusz private equity Abris Capital będzie dochodził swoich praw w Instytucie Arbitrażowym przy Izbie Handlowej w Sztokholmie. Fundusz oszacował swoje straty związane z wywłaszczeniem z inwestycji w FM Bank PBP na 2 mld zł i odszkodowania co najmniej tej wysokości domaga się od państwa polskiego, wynika z informacji "Pulsu Biznesu". Resort finansów uznał roszczenia Abrisu za bezzasadne. >>>>

Pegas

Pegas Nonwovens odnotowało 8,93 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 2,33 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LiveChat

LiveChat chce uzyskać 30 tys. stałych użytkowników Livechat Software w 2016 r. oraz 30 mln dolarów rocznych obrotów, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Według niego, uzyskanie takiego poziomu wyników pozwoli na debiut spółki na Nasdaq. >>>>

Remedis

Remedis wyemituje obligacje serii EN1 o wartości 2,90 mln zł, poinformowała spółka. "Zarząd Remedis SA informuje, iż 25 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii EN1 na kwotę 2.900.000,00 zł. O dojściu emisji do skutku spółka poinformuje odrębnym raportem" - czytamy w komunikacie.

Budimex

Oferta Budimeksu na budowę obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8 została uznana za najkorzystniejszą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział (GDDKiA) w Łodzi, poinformowała spółka. Wartość oferty wynosi 118,4 mln zł netto. >>>>

Grodno

Grodno wznowiło, zawieszoną w czerwcu tego roku, ofertę publiczną akcji serii C, poinformowała spółka. >>>>