Spółka z grupy Unibep - Czarnieckiego - podpisała umowę ostateczną z firmą Lobo Lidia Włodarczyk, na mocy której Lobo przeniosła na rzecz Czarnieckiego prawo użytkowania wieczystego działek położonych w Poznaniu u zbiegu ulic Roboczej i Stefana Czarnieckiego za cenę 14,3 mln zł netto, podał Unibep.

"Na (…) działkach kontynuowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi oraz parkingiem podziemnym" - czytamy w komunikacie.

Organizacja całego procesu realizacji inwestycji należy do Unidevelopment (spółki zależnej od Unibepu, posiadającej 100% udziałów w spółce Czarnieckiego).

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 921 mln zł w 2013 r.