Wniosek wpłynął 31 grudnia, sprawa jest w toku, podano również.

Pod koniec grudnia akcjonariusze Tell zatwierdzili podwyższenie kapitału w celu nabycia przez Tell od spółki OEX pakietu 100% akcji spółki Cursor i 51,03% udziałów spółki Divante. Tell wyemituje 1.777.692 akcje po cenie emisyjnej 13 zł za akcję w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do OEX. Tell podkreśla, że dzięki przejęciu Cursora i Divante będzie oferował kompleksowe usługi outsourcingu sprzedaży.

Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży, oferująca telefony komórkowe i usługi Orange. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.