Zarząd Giełdy wyznaczył dzień pierwszego notowania 100 tys. obligacji serii D spółki OT Logistics na Catalyst na poniedziałek, 19 stycznia, podała spółka.

Pod koniec listopada 2014 r. OT Logistics dokonało ostatecznego przydziału obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 60 mln zł oraz finansowanie dalszego rozwoju Grupy OT Logistics.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80% rynku) i na terenie środkowo-wschodnich Niemiec (ponad 40% rynku). Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2014 r. do grupy dołączyły C.Hartwig Gdynia i jej spółki zależne oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia.