Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usług strefy euro wyniósł 52,3 pkt w styczniu wobec 51,6 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne szacunki.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usług strefy euro wyniósł 52,3 pkt w styczniu wobec 51,6 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne szacunki.

Konsensus rynkowy wynosił 52,0 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 51,0 pkt w styczniu z 50,6 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne szacunki.

Konsensus rynkowy wynosił 51,0 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.