Z kolei część zysku netto spółki za rok 2014 w kwocie 86.610,22 zł zostanie przeznaczona na powiększenie kapitału zapasowego spółki, podano w komunikacie.

Jako dzień dywidendy zarząd spółki proponuje ustalić 18 czerwca 2015 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 3 lipca 2015 roku, podano również.

W maju 2014 r. akcjonariusze spółki przeznaczyli na wypłatę dywidendy łączną kwotę 54,49 mln zł, co dało 2,20 zł na akcję.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 784,2 mln zł w 2014 r.