"Maksymalna liczba akcji, które może nabyć spółka w ramach upoważnienia wynosi 40 000 000, co stanowi, na dzień udzielenia Upoważnienia 5,4697% kapitału zakładowego spółki. W żadnym momencie realizacji upoważnienia łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez spółkę w ramach upoważnienia oraz posiadanych przez spółkę akcji własnych nabytych poza upoważnieniem nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego spółki" – czytamy w projektach uchwał.

Minimalna cena nabycia jednej akcji w ramach upoważnienia wynosi 2,00 zł, a maksymalna 4,00 zł.

"Łączna cena nabycia za maksymalną liczbę akcji, które spółka może nabyć w ramach upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 80.300.000,00 zł" – czytamy także.

Nabywanie akcji, w ramach upoważnienia, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2015 r., podano także.

Getin Holding odnotował 173,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 246,41 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 126,39 mln zł wobec 14,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Holding działa na rynkach Europy Wschodniej, gdzie posiada trzy banki oraz firmę leasingową. Ważną pozycję w międzynarodowej strukturze grupy Getin Holding zajmuje działająca w Rosji spółka Carcade, będąca jednym z liderów tamtejszego rynku leasingowego. W 2011 roku Getin Holding nabył, za pośrednictwem Carcade, działający na terenie Federacji Rosyjskiej Kubanbank. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.