Decyzje zostały podjęte "ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o SKOK", podano w komunikacie.

"Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesa na kasę, w tym ocenę jej zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości" - czytamy w materiale.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Nike" powstała w 1997 roku w oparciu o ustawę z dnia 14.12.1995 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych. Jej założycielami byli policjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Stołecznej Policji. W 2007 roku SKOK „Nike" przyłączył SKOK „Mazowsze" – spółdzielnię działającą wśród pracowników służby zdrowia, telewizji, PKS w Błoniu i Szkoły Głównej Handlowej. Kasa Nike prowadzi działalność operacyjną na terenie 5 województw w 25 Oddziałach.