Jak podaje GUS, w końcu IV kw. ub.r. nie obsadzonych było jeszcze 12,9 tys. (tj. 8,3 proc. ) nowo utworzonych miejsc pracy. W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy zmalała o 8,1 proc., a w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013 wystąpił wzrost o 22,5 proc.

W okresie IV kw. 2014 r. zlikwidowano 71,8 tys. miejsc pracy, tj. o 10,0 proc. mniej miejsc pracy niż w III kw. 2014 r., ale o 7,8 proc. więcej niż w IV kw. roku poprzedniego (w poprzednim kwartale 79,8 tys., przed rokiem 66,7 tys.), podał również GUS.

"W okresie od I do IV kw. 2014 roku powstało 614,8 tys. nowych miejsc pracy, z tego 8,6% w sektorze publicznym, a 91,4 proc. w sektorze prywatnym. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób (41,5 proc. )" - czytamy w komunikacie.

Najwięcej nowo utworzonych miejsc pracy w okresie I-IV kw. 2014 r. powstało w województwie mazowieckim - 163,0 tys., a także w województwach: wielkopolskim - 71,8 tys., śląskim - 61,7 tys., małopolskim - 48,9 tys. oraz dolnośląskim - 44,6 tys., natomiast najmniej miejsc pracy utworzono w województwie podlaskim - 7,4 tys., lubuskim - 11,6 tys. oraz opolskim - 12,2 tys.

"W okresie I-IV kwartał 2014 roku zlikwidowano 319,9 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (89,8 proc. ) oraz jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób (35,6 proc. ). Najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu, napraw pojazdów samochodowych (26,2 proc. ), przetwórstwa przemysłowego (18,4 proc. ), budownictwa (14,1 proc. ), a także działalności w zakresie administrowania i działalności wspierającej (6,3 proc. ) i działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej po (5,8 proc. )" - czytamy dalej w komunikacie.

Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec grudnia ub. r. 11,5 proc. (i wzrosła do 12,0% w styczniu 2015 r.). W grudniu 2013 r. stopa ta wyniosła 13,4 proc. . Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia wyniosła 1.825,2 tys., czyli była wyższa o 1,4 proc. niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym spadek wyniósł 15,4 proc.