Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trafi ona teraz na biurko prezydenta. Nowelizacja wprowadza korzystne dla przyszłych emerytów zmiany.

Jedna z nich dotyczy matek, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu wychowawczego. Przewiduje, że czas ten będzie zaliczany do okresu składkowego przy ustalaniu kapitału początkowego.

Kolejna zmiana związana jest ze stosowaniem w wyliczaniu przyszłej emerytury tzw. tablic trwania życia, ogłaszanych corocznie przez prezesa GUS. Dotyczy osób, które nabyły już prawo do emerytury, ale pracują dalej. Przeciętny wiek życia stale się wydłuża i po kilku latach może się okazać, że wyliczona wtedy emerytura, dzielona przez większą liczbę lat, będzie niższa niż przy zastosowaniu tabel, które obowiązywały w dniu nabycia praw emerytalnych. Nowelizacja przewiduje, że przyszły emeryt będzie mógł wybrać, które rozwiązanie jest dla niego korzystniejsze.

Ponadto dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. pobierających wcześniejsze emerytury ustawa wprowadza możliwość ponownego obliczenia ich wysokości z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego zgodnie z nowymi zasadami. Zmiany powstały na bazie projektu przygotowanego przez posłów SLD.

Reklama

W ustawie przyjęto, że wysokość emerytury przysługującej w dniu wejścia w życie ustawy ustala się ponownie na wniosek osoby uprawnionej.

>>> Czytaj także: To koniec zawodu górnika? Szkołom górniczym grozi likwidacja