Rada nadzorcza w uchwale wskazała, iż przyczyną odwołania jest upływający termin, na jaki zawarto umowę o pracę z Krzysztofem Spyrą.
Spyra pełnił funkcje członka zarządu Getin Noble Banku od czerwca 2012 r.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany bezpośrednio i pośrednio przez Leszka Czarneckiego.