"Prognozujemy, że wzrost w Polsce wzroście do 3,5% w 2015, wspierany przez popyt krajowy i poprawę warunków gospodarczych u partnerów handlowych" - czytamy w komentarzu.

Według szczegółowych prognoz MFW, wzrost PKB w Polsce w 2016 roku również ma wynieść 3,5% wobec 3,3% zanotowane w 2014 r. W strefie euro gospodarka ma wzrosnąć odpowiednio o: 1,5% i 1,6% w 2015 i 2016 roku.

W październiku ubiegłego roku MFW prognozował wzrost PKB w Polsce w tym roku na poziomie 3%.

MFW prognozuje również, że w tym roku w Polsce deflacja wyniesie 0,8%. Natomiast w przyszłym roku inflacja zacznie rosnąć i wyniesie w całym roku 1,2%.

Fundusz oczekuje również, że w tym roku również spadnie do 8% wobec 9,0% zanotowanych w ubiegłym roku. W kolejnym roku stopa bezrobocia ma spaść do poziomu 7,7%.