Wzrost wydatków konsumpcyjnych w marcu o 0.4 procent to najlepszy wynik od kilku miesięcy. Informacja ta jest o tyle ważna, że wydatki konsumpcyjne Amerykanów stanowią prawie trzy czwarte PKB Stanów Zjednoczonych.

Z innego raportu wynika, że w ubiegłym tygodniu liczba aplikacji o zasiłki dla bezrobotnych spadła do poziomu najniższego od 15 lat - 262 tysięcy. Wszystko więc wskazuje, że amerykańska gospodarka ma się znacznie lepiej niż na początku roku, kiedy to w USA doszło do stagnacji.

Prognozy gospodarcze mówią o trzyprocentowych wzroście gospodarczym w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Niepewność tej prognozy oraz wysoki kurs dolara powodujący spadek eksportu oraz niska inflacja sprawiają, że amerykański bank centralny utrzyma stopy procentowe bliskie zera co najmniej do września.

>>> Czytaj też: Amerykański sen to mit? USA utraciły przemysł i przewagę