"Na liście obserwacyjnej S&P ze wskazaniem pozytywnym znalazły się: długoterminowe korporacyjne ratingi kredytowe 'BB' Cyfrowego Polsatu i Metelem, ratingi 'BB' dla kredytu terminowego Cyfrowego Polsatu w wysokości 2,5 mld zł oraz kredytu rewolwingowego w wysokości 500 mln zł, a także rating 'B+' dla obligacji high yield wyemitowanych przez spółkę Eileme2" – czytamy w komunikacie.

Decyzja S&P podyktowana jest pozytywną oceną rozważanego przez Cyfrowy Polsat refinansowania całkowitego zadłużenia grupy. S&P ocenia, że może ono przynieść grupie szereg korzyści:

- dostęp do rachunku przepływów pieniężnych Metelem, w związku z potencjalnym ograniczeniem restrykcji w dokumentacji kredytowej,

- minimalizacja ryzyka walutowego, w związku z rozważanymi przez grupę złotówkowymi instrumentami finansowymi,

- niższe koszty obsługi długu, podano w informacji.

Jak podkreślono, S&P bardzo pozytywnie ocenia nie tylko rozważane refinansowanie, ale także przeprowadzoną integrację Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem, potencjał biznesowy połączonej grupy i w konsekwencji większą dywersyfikację portfolio produktów i usług, rozwój oferty konwergentnej smartDOM oraz fakt posiadania największej w Polsce sieci w najnowocześniejszej technologii LTE.

"S&P podejmie decyzję co do podniesienia ratingów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu w ciągu 3 miesięcy, kiedy spodziewa się podjęcia przez grupę decyzji co do refinansowania" – czytamy dalej.

Cyfrowy Polsat prowadzi aktualnie wstępne prace analityczne dotyczące możliwości i ewentualnych warunków refinansowania obecnego zadłużenia grupy kapitałowej w łącznej wysokości 13 mld zł.

Celem potencjalnego refinansowania byłoby uproszczenie struktury zadłużenia oraz dalsza optymalizacja warunków i obniżenie kosztów jego obsługi.

Analizy i konsultacje rynkowe w imieniu spółki prowadzi Trigon Dom Maklerski.

Ewentualna decyzja o realizacji refinansowania i wyborze jego ostatecznej struktury uwarunkowana będzie m.in. pozytywnym rezultatem prowadzonych obecnie analiz oraz aktualną sytuacją na rynku finansowym i zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie wykonywania obowiązków informacyjnych spółki, podsumowano w komunikacie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka.