Kurs odniesienia to 4,90 zł. Wartość spółki liczona według kursu odniesienia wynosi 11,19 mln zł, a wartość instrumentów wprowadzanych - 6,29 mln zł.

Spółka zajmuje się usługami tłumaczeniowymi.  

Summa Linguae będzie 432. spółką notowaną na NewConnect oraz 7. debiutem na tym rynku w 2015 roku.