"Walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2014 w wysokości 78 488 784,33 zł na następujące cele:

1. kwotę 45 000 001,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2. kwotę 33 488 783,33 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Wcześniej zarząd Newagu zarekomendował wypłatę 45 mln zł w formie dywidendy za 2014 r, tj. 1 zł na akcję. 

Kapitał spółki dzieli się na 45 000 001 akcji. 

W ub.r. akcjonariusze Newagu zdecydowali o przeznaczeniu 20,25 mln zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,45 zł na akcję.

Newag odnotował 78,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 36,55 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 78,49 mln zł wobec 30,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.