Informacje o zwycięstwie partii premiera Davida Camerona w istotny sposób wpłynęły zarówno na sytuację panującą na rynku walut, jak i akcji, gdzie obserwowaliśmy znaczące zwyżki. Ostatecznie, kurs EUR/GBP spadł w piątek o 0.58%, kontynuując przecenę zapoczątkowaną podczas czwartkowej sesji, podczas gdy indeks FTSE 100 zyskał 2.32%.

Popołudniu uwagę inwestorów przyciągnęły także doniesienia z amerykańskiego rynku pracy, gdzie w ostatnim miesiącu stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od maja 2008 roku, wynosząc 5.4%. Nieco lepsze od prognozowanych okazały się także dane dotyczące zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, które w kwietniu wzrosło do poziomu 232K wobec 94K w marcu.

W poniedziałek BoE podejmie decyzję o kształcie polityki monetarnej Wielkiej Brytanii – większość ekonomistów spodziewa się utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Uwagę inwestorów z pewnością przyciągną także informacje docierające z Brukseli, gdzie po raz kolejny ministrowie finansów państw strefy euro będą debatowali nad przyszłością Grecji.