Zysk operacyjny wyniósł 188,96 mln zł wobec 111,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 070,41 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 983,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 173,62 mln zł wobec 98,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r.