Strata operacyjna wyniosła 3,5 mln zł wobec 2,78 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,05 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 30,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 2,11 mln zł wobec 1,63 mln zł straty rok wcześniej.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka prowadzi obecnie produkcję w 15 zakładach produkcyjnych na 26 liniach produkcyjnych i obróbczych. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2011 r.