Zysk operacyjny wyniósł 20,72 mln zł wobec 22,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 180,91 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 153,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 19,62 mln zł wobec 1,40 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.