Zysk EBITDA wzrósł o 3,3% r/r do 8,2 mln zł w I kwartale 2015 r., a zysk na działalności operacyjnej zwiększył się o 1,5% r/r do 6,4 mln zł.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w pierwszym kwartale. Zanotowaliśmy wzrost zysków na poziomie operacyjnym i to przy bardzo dobrej rentowności. Zysk netto wzrósł, nawet jeśli wyłączymy sprzedaż JCommerce" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Wiesław Kapral, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 83,8 mln zł i były niższe o 28,4% od osiągniętych w I kwartale 2014 r.

"Związane to było głównie z realizacją dla jednego z klientów w pierwszym kwartale 2014 r. dużego kontraktu o łącznej wartości 87 mln zł, który został w ubiegłym roku zakończony. Dodatkowo w marcu br. nastąpiła sprzedaż akcji spółki JCommerce S.A., i tym samym jej przychody nie zostały uwzględnione w przychodach grupy" - czytamy w komunikacie.

Zanotowano także znaczący wzrost rentowności: marża brutto na sprzedaży wzrosła o 6,4 pkt proc. r/r do 19,8%, marża EBITDA - o 3 pkt proc. do 9,8%, a marża zysku netto - o 4,1 pkt proc. r/r do 7,7%.

Grupa Introl oferuje usługi inżynierskie, realizując inwestycje w obszarach instalacji energetycznych, elektrycznych i mechanicznych, systemów automatyki przemysłowej, budownictwa komercyjnego i przemysłowego, systemów kontrolno-pomiarowych, rozwiązań technologicznych w ochronie środowiska i oprogramowania dla przemysłu.