Zdaniem wiceprezes GUS, Haliny Dmochowskiej, ostatnie dane potwierdzają, że utrzymuje się pozytywny wpływ ze strony trzech kluczowych komponentów, a więc popytu wewnętrznego, popytu inwestycyjnego i eksportu netto, co oznacza to, że wzrost polskiej gospodarki pozostaje zrównoważony. Lepsze od prognozowanych okazały się także dane o saldzie rachunku bieżącego – jak wynika z informacji opublikowanych przez NBP w marcu nadwyżka w obrotach wyniosła 1938 mln euro wobec 225 mln euro nadwyżki w lutym. W efekcie, podczas piątkowej sesji kurs EUR/PLN spadł o 0.69%, do poziomu 4.0363, natomiast USD/PLN – o 1.01%, do 3.5241.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji danych obrazujących aktualną sytuację ekonomiczną w Japonii. Rano uwagę inwestorów na Starym Kontynencie przyciągnęły także informacje dotyczące dynamiki sprzedaży detalicznej w Szwajcarii. Popołudniu zza Oceanu napłyną natomiast wiadomości o kondycji amerykańskiego rynku pracy.