Agencja ratingowa Moody's dokonała zmiany w stosunku do perspektyw dla emitenta ustanawiając ją na poziomie stabilnym dla długoterminowego ratingu depozytowego emitenta i pozostawiła rating bez zmiany na poziomie Ba2.

"Powyższe jest następstwem kroków podjętych w dniu 17 marca 2015 r., kiedy to agencja wycofała perspektywę negatywną dla długoterminowego ratingu depozytowego emitenta i umieściła ją na liście obserwacyjnej z możliwością podwyższenia" - czytamy w komunikacie.

Wskutek zakończonego przeglądu agencja obniżyła ocenę Baseline Credit Assessment (BCA) do poziomu b1 z poziomu ba3 oraz obniżyła ocenę Adjusted Baseline Credit Assessment do poziomu b1 z poziomu ba3.

"Powyższe zmiany są również następstwem kroków podjętych w dniu 17 marca 2015 r., kiedy to Agencja wprowadziła ocenę: Baseline Credit Assessment (BCA) oraz Adjusted Baseline Credit Assessment, i którym zostały przyznane oceny na poziomie ba3, z jednoczesnym umieszczeniem ich na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia" - czytamy dalej.

W ocenie Moody's, potwierdzenie długoterminowego ratingu depozytowego banku na poziomie Ba2 w pełni inkorporuje ocenę BCA na poziomie b1 wraz z analizą Advance LGF, która w pełni równoważy ograniczenie możliwości wsparcia ze strony rządu krajowego i podnosi o dwa stopnie przyznaną ocenę BCA.

Agencja wprowadziła ocenę Counterparty Risk assessment (Ryzyko Kontrahenta) nadając mu ocenę Ba1(cr) oraz ST Counterparty Risk Assessment (Krótkoterminowe Ryzyko Kontrahenta) nadając mu rating NP(cr).

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany bezpośrednio i pośrednio przez Leszka Czarneckiego.