Rada UE przyjęła kolejny pakiet ekonomicznych i indywidualnych środków wobec Rosji, obejmujący m.in. zakaz tranzytu przez terytorium Rosji większej ilości towarów i technologii, które mogą przyczynić się do wzmocnienia militarnego i technologicznego Rosji, zaostrzenie ograniczeń eksportowych wobec kilkudziesięciu firm oraz wygaśnięcie czasowego odstępstwa dla Polski i Niemiec na dostawy ropy naftowej z Rosji rurociągiem Przyjaźń, podała Rada.

"Nasze sankcje już teraz mocno odbijają się na rosyjskiej gospodarce i zdolności Kremla do finansowania agresji. Dzisiejszy pakiet zwiększa naszą presję na Rosję i machinę wojenną Putina. Zajmując się zapobieganiem obchodzenia sankcji, zwiększymy presję na Rosję, pozbawiając ją zasobów, których tak potrzebuje, aby prowadzić wojnę z Ukrainą" - powiedział Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell , cytowany w komunikacie.

Nowe narzędzia UE

Jeżeli mimo sankcji, dalsze ich obchodzenie będzie miało charakter znaczący i systemowy, UE będzie miała możliwość zastosowania wyjątkowych środków. Rada może podjąć decyzję o ograniczeniu sprzedaży, dostaw, transferu lub wywozu towarów i technologii, których wywóz do Rosji jest już zabroniony - w szczególności produktów i technologii wykorzystywanych do walki - do państw trzecich, których systemy powodują szczególnie wysokie ryzyko obejścia sankcji, podano.

Reklama

W celu ograniczenia ryzyka obejścia sankcji decyzja Rady zakazuje tranzytu przez terytorium Rosji większej ilości towarów i technologii, eksportowanych z UE do krajów trzecich, które mogą przyczynić się do wzmocnienia militarnego i technologicznego Rosji lub do rozwoju sektora obronności lub bezpieczeństwa, towarów i technologii stosowanych w przemyśle lotniczym lub kosmicznym oraz paliwo do silników odrzutowych i dodatki do paliw.

Kolejne firmy na czarnej liście UE

Rada dodała kolejne 87 podmiotów do listy podmiotów bezpośrednio wspierających kompleks militarno-przemysłowy Rosji w jej agresji na Ukrainę. Będą podlegać zaostrzonym ograniczeniom eksportowym dotyczącym towarów i technologii podwójnego zastosowania .

Na liście znajdują się cztery irańskie podmioty produkujące bezzałogowe statki powietrzne (drony) i dostarczające je do Rosji, inne podmioty z krajów trzecich zaangażowane w obchodzenie ograniczeń handlowych oraz niektóre rosyjskie podmioty zajmujące się opracowywaniem, produkcją i dostawą komponentów elektronicznych dla rosyjskiego wojska i kompleks przemysłowy.

Embargo na technologię

Ponadto decyzja rozszerza listę towarów podlegających ograniczeniom, które mogłyby przyczynić się do rozwoju technologicznego rosyjskiego sektora obrony i bezpieczeństwa, o: komponenty elektroniczne, materiały półprzewodnikowe, sprzęt do produkcji i testowania elektronicznych układów scalonych i płytek drukowanych, prekursory materiałów energetycznych i prekursory broni chemicznej, komponenty optyczne, przyrządy nawigacyjne, metale wykorzystywane w sektorze obronnym i sprzęt morski.

Rada rozszerzyła zawieszenie koncesji na nadawanie dla: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook i Katehon. Punkty te znajdują się pod stałą, bezpośrednią lub pośrednią kontrolą przywódców Federacji Rosyjskiej i były wykorzystywane przez to państwo do ciągłych i skoordynowanych działań propagandowych skierowanych do społeczeństwa obywatelskiego w UE i krajach sąsiednich, poważnie zniekształcając i manipulując faktami, podano.

Rosyjskie naczepy i przyczepy z zakazem wjazdu

UE rozszerzyła zakaz transportu drogowego towarów do UE na przyczepy i naczepy zarejestrowane w Rosji, w tym przewożone ciężarówkami zarejestrowanymi poza Rosją.

Ponadto w związku z gwałtownym wzrostem oszukańczych praktyk stosowanych przez statki przewożące ropę naftową i produkty ropopochodne Rada postanowiła zakazać dostępu do portów i śluz w UE wszystkim statkom dokonującym przeładunków między statkami, jeżeli budzą podejrzenia, że statek narusza zakaz importu morskiej rosyjskiej ropy naftowej i produktów naftowych do UE.

Koniec dostaw ropy

Wygaśnie czasowa derogacja przyznana Niemcom i Polsce na dostawy ropy naftowej z Rosji północnym odcinkiem ropociągu Przyjaźń. Jednak - jak podaje Rada - ropa pochodząca z Kazachstanu lub innego kraju trzeciego będzie mogła nadal tranzytować przez Rosję i importować do UE ropociągiem Przyjaźń.

Oprócz sankcji gospodarczych Rada postanowiła objąć sankcjami także dodatkowe osoby i podmioty .

W konkluzjach Rady Europejskiej z marca 2023 r. UE ponownie stanowczo potępiła agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, co stanowi oczywiste naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych. UE powtórzyła również, że nadal jest zdecydowana utrzymywać i zwiększać zbiorową presję na Rosję, w tym za pomocą ewentualnych dalszych środków ograniczających.

(ISBnews)