Znaczenie krajów sprawujących unijne przewodnictwo, ograniczył w dużej mierze przyjęty w 2009 roku traktat lizboński. Obecnie ta funkcja na już głównie honorowe znaczenie, a pracami wspólnoty kieruje przewodniczący Rady Europejskiej.

Na zmniejszenie roli prezydencji wpływ ma także znaczące umocnienie roli wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który przejął prawo reprezentowania wspólnoty na arenie międzynarodowej.

Po Luksemburgu Unii Europejskiej przewodniczyć będzie Holandia, a po niej Słowacja.

>>> Czytaj też: Zmiana globalnego układu sił. Europa oferuje Latynosom dialog, Chiny – inwestycje